Powered by WordPress

← Back to oàng hậu, nhưng từ lúc đó bị thất sủng, do Hán Thành Đế say mê em gái bà là Triệu Hợp Đức. Nơi ở của Hợp Đức là Chiêu Dương cung (昭阳宫), cực kì xa hoa, trong đìn